Brandpreventiedossier

Het brandpreventiedossier is een gebundelde verzameling van gegevens die het mogelijk maken om tot een efficiënt brandpreventiebeleid te komen.

Het dossier wordt ter beschikking gesteld van de openbare hulpdiensten aan de ingang van het gebouw.

Volgende elementen maken deel uit van het dossier:

 • Het document met de resultaten van de risicoanalyse brand en de eventueel te nemen maatregelen.
 • Een beschrijving van de organisatie van de brandbestrijdingsdienst indien aanwezig.
 • De procedures opgemaakt ter uitvoering van het intern noodplan.
 • De evacuatieplannen.
 • Het interventiedossier voorzien van:
  1. een lijst van de beschermingsmiddelen en hun situering op een plan;
  2. de locatie van de elektrische installaties;
  3. de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
  4. de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
  5. de locatie van de branddetectiecentrale.
 • De vaststellingen, gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen.
 • De keuringsverslagen en data van de controles en de onderhoudsbeurten.

 

AllSign is dit jaar (opnieuw) te vinden op de beurs Worksafe

AllSign is dit jaar (opnieuw) te vinden op de beurs Worksafe

Op 6 oktober zijn we aanwezig op de beurs Worksafe in Namen, de vakbeurs voor welzijn en veiligheid op het werk. We kijken er al naar uit om klanten en deskundigen uit onze sector te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Zo bouwen we samen verder aan een veilige, aangename en performante werkomgeving voor jouw onderneming.

Graag ontmoeten we elkaar aan onze stand