Brandpreventiedossier

Het brandpreventiedossier is een gebundelde verzameling van gegevens die het mogelijk maken om tot een efficiënt brandpreventiebeleid te komen.

Het dossier wordt ter beschikking gesteld van de openbare hulpdiensten aan de ingang van het gebouw.

Volgende elementen maken deel uit van het dossier:

 • Het document met de resultaten van de risicoanalyse brand en de eventueel te nemen maatregelen.
 • Een beschrijving van de organisatie van de brandbestrijdingsdienst indien aanwezig.
 • De procedures opgemaakt ter uitvoering van het intern noodplan.
 • De evacuatieplannen.
 • Het interventiedossier voorzien van:
  1. een lijst van de beschermingsmiddelen en hun situering op een plan;
  2. de locatie van de elektrische installaties;
  3. de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
  4. de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
  5. de locatie van de branddetectiecentrale.
 • De vaststellingen, gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen.
 • De keuringsverslagen en data van de controles en de onderhoudsbeurten.

 

Kom jij bij ons team?

Klaar om deel uit te maken van een team dat het verschil maakt in de werkomgeving van mensen? AllSign is op zoek naar een technisch medewerker die dagelijks op pad gaat om onze hoogwaardige eindproducten te installeren bij onze klanten.

Ben jij klaar om je technische vaardigheden in te zetten, deel uit te maken van ons enthousiaste team, en bij te dragen aan de groei van ons bedrijf?