Evacuatieplannen

Een evacuatieplan richt zich op iedere bezoeker of gebruiker van een gebouw en wordt op een duidelijk zichtbare plaats gemonteerd. Het is de weergave van een duidelijk overzicht om op efficiënte wijze het gebouw te verlaten in geval van calamiteit.
Op een vereenvoudigde basistekening worden minimum volgende elementen weergegeven:

  • De ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.
  • De blusmiddelen.
  • De te volgen vluchtrichting, nooduitgangen en het verzamelpunt.
  • “u bevindt zich hier”-aanduiding
  • Richtlijnen in combinatie met een legende