Lockout-Tagout

Lockout Tagout is een vastgelegde veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl er onderhouds- of reparatiewerk wordt uitgevoerd. De procedure is bedoeld om personeel te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.

  • veilig werken tijdens onderhouds-, schoonmaak- en herstelingswerken
  • ongevallenpreventie
  • schadepreventie
  • beveiliging tegen eigen fouten en die van anderen
  • ieders aandacht wordt getrokken op de lockout-situatie