Brand- en Rookmelders

BRANDMELDER
Alarmtype 4 T4- met batterijen
Deze zijn een hulpmiddel om mensen bij brand te waarschuwen zodat men het evacuatiesignaal geeft.
Dit systeem is verplicht voor plaatsen, toegankelijk voor het publiek en werknemers.
Deze alarmen beschikken over een gestandaardiseerd signaal, zodat het geluid overal identiek is en herkenbaar.
Al onze T4 alarmen beschikken over hetzelfde geluidssignaal.
Een alarm T4 beschikt over een geluidsalarm. De alarmen zijn in het algemeen voorzien van een activatieknop door het glas te breken of een beschermhuls en een autonoom geluidsalarm waarop andere niet-zelfstandige standaard geluidsalarmen kunnen aangesloten worden.

Detectoren en rookmelders
Degelijk preventiemateriaal vormt een erg belangrijke investering in de strijd tegen brand en gaslekken. In dit gamma vindt u verschillende rook- en gasmelders terug, alsook allerhande accessoires voor het testen van deze detectoren, om uw lokalen te beschermen en om zo snel mogelijk te kunnen reageren op een beginnende brand.