Wat is de meerwaarde van een signalisatie-audit in jouw bedrijf?

Het is van enorm belang om te blijven streven naar veiligheid binnen je organisatie. Bedrijfsveiligheidsaudits vervullen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt zo’n signalisatie-audit eigenlijk in en hoe verloopt het proces precies? In deze blog geven we je meer uitleg over de inhoud en de werkwijze van een audit.

Wat is een audit?

Een audit is een grondige check-up voor de veiligheid van je organisatie. Het is een diepgaande evaluatie van alles wat met veiligheid te maken heeft, van brandpreventie tot arbeidsveiligheid. Onze preventieadviseur werpt een kritische blik op de gang van zaken.
De resultaten worden vervolgens aan het management gerapporteerd, met mogelijke verbeterpunten. Veiligheid is tenslotte geen saaie plicht, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Waarom is een audit essentieel?

Een audit is essentieel om verschillende redenen. Allereerst waarborgt het de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en minimaliseert het potentiële risico’s op ongevallen of noodgevallen. Daarnaast zorgt het voor de naleving van wettelijke voorschriften en regelgeving, wat juridische complicaties en boetes voorkomt. Bovendien draagt een positieve veiligheidsbeoordeling bij aan het versterken van het bedrijfsimago en het vertrouwen van klanten, werknemers en partners.

Ook een cultuur van veiligheid en bewustzijn wordt bevorderd binnen de organisatie, wat op lange termijn bijdraagt aan een productieve en gezonde werkomgeving. Kortom, een audit is een investering in de veiligheid, reputatie en duurzaamheid van een organisatie.

signalisatie-audit

Hoe gebeurt een audit?

Onze expert komt ter plaatse om een volledige rondgang te doen van alle gebouwen en hun omgeving (indien deze deel uitmaakt van het eigen terrein). Afhankelijk van de grootte, complexiteit en beveiliging van de site, wordt door de klant een begeleider voorzien die bepaalde (nood-) deuren of afgesloten ruimtes kan openen en onze expert kan informeren omtrent de structuur en het gebruik van het gebouw.

De klant bezorgt ons op voorhand alle plattegronden, zodat wij tijdens de audit de nodige opmerkingen kunnen noteren. Het doel van de signalisatie-audit is om een overzicht samen te stellen van de noodzakelijke veiligheids­signalering. Het overzicht omvat zowel de reeds bestaande signalering als de signalering die nog aan te brengen is. Onze expert zal de bestaande signalisatie controleren op conformiteit met de huidige stand van de CODEX/ARAB (incl. ISO 7010) en vanuit hetzelfde wettelijke oogpunt bepalen welke signalering nog te voorzien is.

Indien de expert tijdens zijn rondgang gebreken vaststelt zal hij hierover eventueel enige aanbevelingen toevoegen aan het rapport. Dit kan bv. betrekking hebben op het ontbreken van een sleutel in een sleutelkast of het stockeren van gevaarlijke/hinderlijke stoffen/materialen op minder geschikte plaatsen. De opmerkingen die hij hieromtrent formuleert hebben een louter informatieve status en zijn bijgevolg niet bindend voor de klant.

Samengevat controleert hij in welke mate de volgende elementen moeten worden aangeduid:

 1. Uitgangen en vluchtwegen
 2. Brandbestrijdingsmaterialen (blussers, haspels, enz.)
 3. Verbodsbepalingen (rookverbod, enz.)
 4. Gevaren (elektriciteit, machineveiligheid indien van toepassing enz.)
 5. Drempels, obstakels, gevaarlijke doorgangen
 6. Overige (voor zover van toepassing): bv. verplichte bescherming van de werknemers (handschoenen, bril, enz.)

Er wordt een schriftelijk rapport opgesteld met volgende informatie:

 1. Onze vaststellingen en aanbevelingen om specifieke situaties binnen het bedrijf te verbeteren (circulatie, lokalen voor gevaarlijke producten, chemisch afval, enz.) deze informatie heeft ondanks zijn louter informatief karakter zijn nut bij onze klanten reeds bewezen.
 2. Een gedetailleerd prijsoverzicht per fase van:
  • Levering van de nodige pictogrammen
  • Plaatsing van de pictogrammen
  • Levering en plaatsing van de evacuatieplannen.

Tot slot

Met een signalisatie-audit van AllSign ben je ervan verzekerd dat je organisatie veilig en compliant blijft. We zorgen niet alleen voor de nodige evaluaties en aanbevelingen, maar helpen je ook om een cultuur van veiligheid en bewustzijn binnen je organisatie te bevorderen. Investeren in een veilige werkomgeving is investeren in de toekomst en het welzijn van je medewerkers. Wil je meer weten over hoe AllSign jouw bedrijf kan helpen? Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen een veilige en gezonde werkomgeving kunnen creëren. Veiligheid is tenslotte een basisbehoefte van elke medewerker.

Benieuwd wat AllSign voor jou kan betekenen?