Blusdeken voor elektrische wagens

blusdeken

Autobranden: Een nuchtere blik op elektrische auto’s en verbrandingsmotoren
De opkomst van elektrische auto’s is een van de meest opvallende verschuivingen. Naarmate deze technologieën zich verder ontwikkelen en consumenten steeds meer de overstap maken naar elektrische voertuigen, ontstaan er vaak vragen en zorgen over de veiligheid van deze nieuwe technologieën. Een veelvoorkomende vraag is of elektrische auto’s vatbaarder zijn voor autobranden dan voertuigen met verbrandingsmotoren.

De mythe van verhoogd brandgevaar bij elektrische auto’s
Laten we beginnen met de kern van de kwestie: het idee dat elektrische auto’s een verhoogd risico op autobranden met zich meebrengen. Dit is een wijdverspreid misverstand dat grotendeels gebaseerd is op enkele spectaculaire incidenten die in de media zijn belicht. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de kans op een autobrand niet significant hoger is bij elektrische auto’s in vergelijking met voertuigen met verbrandingsmotoren.

De statistieken spreken
Volgens gegevens van verschillende verzekeringsmaatschappijen en verkeersveiligheidsinstanties blijkt dat de frequentie van autobranden bij elektrische auto’s vergelijkbaar is met die van auto’s met verbrandingsmotoren. Verschillende factoren, zoals de implementatie van strenge veiligheidsnormen, geavanceerde brandpreventietechnologieën en de inspanningen van autofabrikanten om brandrisico’s te minimaliseren, hebben bijgedragen aan dit gelijke niveau van veiligheid.

Het tijdstip van brandincidenten
Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het tijdstip waarop brandincidenten plaatsvinden. Bij auto’s met verbrandingsmotoren gebeuren branden vaak tijdens het rijden, veroorzaakt door mechanische storingen, oververhitting van de motor of brandstoflekkages. Aan de andere kant zijn de momenten waarop brandincidenten zich voordoen bij elektrische auto’s vaak gerelateerd aan het oplaadproces. Hetwelk dan een bijkomend gevaar met zich meebrengt daar het opladen vaak overdekt gebeurd. Speciale blusmiddelen zijn dan aan de orde om erger te voorkomen.

Brandrisico’s tijdens het opladen
Het opladen van elektrische voertuigen houdt enkele inherente risico’s in, vergelijkbaar met het tanken van voertuigen met een verbrandingsmotor. Hoewel moderne laadinfrastructuur en hoogwaardige lithium-ion batterijen zijn ontworpen met strenge veiligheidsnormen in gedachten, kunnen incidenten nog steeds voorkomen. Oververhitting van de batterij tijdens het opladen, onjuist gebruik van laadapparatuur of problemen met de elektrische infrastructuur kunnen brandrisico’s vergroten.

Brandbestrijdingsmiddelen
Traditionele brandbestrijdingsmiddelen, zoals water en schuim zijn niet aangewezen zijn bij het bestrijden van branden bij elektrische auto’s.
Door ons ITP Auto Blusdeken PRO over een autobrand te trekken dooft men een brandend voertuig binnen de 15 minuten. De blusdekens zijn groot met handige treklussen en zijn ze compact opgevouwen en dus gemakkelijk verplaatsbaar.
Wegens hun uiterst gemakkelijk gebruik in verschillende omstandigheden zijn deze auto blusdekens niet alleen geschikt voor autobranden maar ook bij branden van andere voertuigen zoals motorfietsen, oldtimers, enz.
Ze zijn dus uitermate geschikt voor brandweerkorpsen en alle andere hulpdiensten, maar ook onontbeerlijk in tankstations, garages, hotels, publieke parkings, winkelcentra, transportfirma’s…
Het ITP Auto Blusdeken PRO werd getest en ontworpen in samenwerking met de brandweer.

Wanneer mogen we jouw blusdeken installeren?