Studies Signalisatie & Audit

Het doel van een signalisatie-audit is een overzicht samen te stellen van de noodzakelijke veiligheidssignalering. Onze preventieadviseur doet een rondgang waarbij de bestaande signalisatie uitgebreid onder de loep wordt genomen. Er wordt eveneens nota genomen van mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Alle gegevens worden verwerkt in een verslag.

Verbeter de veiligheid en efficiëntie van jouw Lockout-Tagout-procedures met LINK360-software. Vereenvoudig het beheer, stroomlijn goedkeuringen en controleer de naleving. Met LINK360 kun je procedures opstellen, goedkeuringen beheren, visuele werkvergunningen creëren en rapporten genereren. Ontdek alles hier.